چگونه بازدید موفق از کارخانه داشته باشیم ؟

چگونه بازدید موفق از کارخانه داشته باشیم ؟


برای آشنایی دانشجویان و مهندسین تازه کار با کارخانجات صنعتی و لمس واقعیت های محیطی که در آینده با آن سروکار خواهند داشت، برنامه های بازدید از صنایع برگزار می شود که بعضا اصطلاح تور صنعتی هم برای آن استفاده می شود . 
بازدیدهای صنعتی عمدتا با اهداف زیر برگزار می شود : 

  • ایجاد ارتباط بین مطالب آکادمیک تئوری و فرآیندهای عملی 
  • آشنایی با ماشین آلات و خطوط تولید مدرن نساجی  
  • ملاحظه روشهای کنترل کمی و کیفی تولید در صنعت نساجی

سوال مهمی که وجود دارد این هست که چه کارهایی باید انجام دهیم تا یک بازدید سودمند و موفق را تجربه کنیم ؟ چه نکاتی بایستی رعایت شود تا طی یک بازدید چند ساعته به اطلاعات و داشته ما اضافه گردد ؟

1- در وهله اول مجری برنامه ( بعنوان نمونه جامعه متخصصین نساجی ایران ) هدفی را برای بازدید معین کرده و افراد مناسب را گزینش می نماید .  مثلا هدف از بازدید آشنایی با پروسه تولید صنعتی پوشاک بوده و قاعدتا دانشجویان مهندسی نساجی گرایش پوشاک در آن شرکت می کنند . 
2- مجری برگزاری بازدید از کارخانه نساجی با برنامه ریزی دقیق و زمان بندی مناسب، بازدیدکنندگان را در قالب گروه های چندنفره آماده نماید . 
3- هر گروه بخشی از خطوط تولید را بازدید می کند و سپس جای خودش را با گروه دیگری عوض می کند . 
4- در هر بخش بازدید، مسئول خط تولید با همراهی سرپرست گروه اطلاعات فنی لازم را به بازدیدکننده ها می دهد و سوالات احتمالی را پاسخ میدهد . 
5- سرپرست گروه باید توانایی این را داشته باشد که به گونه ای توضیح دهد که دانشجویان ارتباط منطقی بین دروس تئوریک و آنچه در خط تولید می بینند برقرار کنند . 
6- معمولا ماشین آلات خطوط تولیدی مدرن و به روز بوده و با دستگاههای داخل کارگاه دانشکده نساجی تفاوت هایی دارند که این تفاوت ها را باید در حین بازدید بررسی نمود . 
7- یکی از جذاب ترین و مهمترین قسمت های بازدید از یک کارخانه نساجی بخش کنترل کیفیت است که نباید مورد غفلت قرار گیرد . 
8- تاسیسات کارخانه ( اعم از دیگ بخار – هوای فشرده و ... ) در کنار ماشین آلات ریسندگی و بافندگی نقش موثری بازی می کنند . اهمیت این بخش در بازدید نباید نادیده گرفته شود .
9- آشنایی با مواد اولیه و مواد کمکی مورد استفاده در خط تولید بخش دیگری از بازدید خواهد بود .
10- در کنار مسائل فنی و تولید ؛ ایمنی کار و بهداشت محیط توسط مسئول مربوطه توضیح داده م شود .
11- آشنایی با مدیران اجرایی کارخانه و اجرایی برنامه پرسش و پاسخ با آنها در خاتمه بازدید میتواند به بالارفتن کیفیت تور کمک نماید . 

در برنامه های بازدید جامعه متخصصین نساجی ایران ، از تمام شرکت کنندگان در قالب فرم های مخصوصی  گزارش بازدید دریافت می شود و به بهترین گزارش ها جوایزی داده می شود .