سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی در تاریخ ۲ الی ۴ آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.
دبیر خانه سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی که قرار بود در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شود اعلام نمود :

متاسفانه تقارن برگزاری کنفرانس با رکود علمی دوران شیوع بیماری کرونا و پساکرونا و تاثیرپذیری مشارکت محققین از این رکود، به شدت بر استقبال شرکت کنندگان از این رویداد علمی کشور تاثیرگذار بوده است. از این­رو و با عنایت به اهمیت این رویداد علمی و با هدف برگزاری شایسته‌تر این کنفرانس، دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تعویق زمان کنفرانس، این رویداد را در تاریخ ۲ الی ۴ آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد نمود.