«دکتر پرویز نورپناه» از چهره های تابناک جامعه نساجی کشور به دیدار معبود شتافت.

دکتر نورپناه

«دکتر پرویز نورپناه» از چهره های تابناک جامعه نساجی کشور به دیدار معبود شتافت.

 

سوابق ایشان در جامعه متخصصین نساجی:

این استاد پیشکسوت دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر از اعضای هیات موسس جامعه متخصصین نساجی ایران بوده و چهار دوره رییس هیات مدیره این تشکل بودند.
 

سوابق تحصیلی:

زنده‌یاد دکتر نورپناه دارای فوق لیسانس نساجی و رنگرزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، فوق لیسانس ریسندگی دانشگاه برادفورد انگلستان و فوق لیسانس پلیمر دانشگاه برادفورد انگلستان بودند مدرک دکترای نساجی( تولید الیاف) خود را از دانشگاه لیدز انگلستان دریافت کردند.
 

سوابق کاری:

از جمله سوابق کاری ایشان میتوان به بازرس وزارت کار در کارخانجات نساجی، مدیر تولید کارخانه ایران مرینوس، مشاور مدیرعامل کارخانجات نساجی مازندران، ریاست واحد دانشگاهی تفرش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ریاست هیئت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران (چهار دوره)، عضویت در هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره نمود.

روحش شاد و یادش گرامی باد!!!