بازدید اعضای جامعه متخصصین نساجی از نمایشگاه نساجی اصفهان

بازدید اعضای جامعه متخصصین نساجی از نمایشگاه نساجی اصفهان

اعضای جامعه متخصصین نساجی ایران به همراه تعدادی از دانشجویان دانشکده نساجی دانشگاه امیرکبیر روز جمعه ۵ خرداد از نمایشگاه بین المللی نساجی اصفهان بازدید کردند.

در این برنامه که با حمایت شرکت نخ پیوسته زاگرس و شرکت الیاف سازان بهکوش برگزار گردید ۴۲ نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان گرایش های مختلف رشته مهندسی شرکت داشتند.

این رویداد ، دومین برنامه تور صنعتی جامعه متخصصین نساجی ایران برای آشنایی مهندسین جوان با صنعت میباشد.