نخستین جلسه تیم ایرانتکس 1402

نخستین جلسه تیم ایرانتکس 1402 جامعه متخصصین نساجی 

اعضای گروه ایرانتکس جامعه متخصصین نساجی ایران روز چهارشنبه 1 شهریور گرد هم آمدند تا ضمن تقسیم بندی تیم های مختلف و آشنایی با شرح وظائف آنها ، برنامه ریزی جلسات توجیحی انجام شود .

در این جلسه که مهندس وحید حریری رئیس هیئت مدیره جامعه متخصصین ، مهندس مهدی یکتا مدیرعامل جامعه متخصصین و دکتر وحید قربانی عضو هیئت مدیره جامعه جامعه متخصصین حضور داشتند ؛ مهندس یکتا ابتدا ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص نحوه فعالیت تیم های مختلف در طی دوران برگزاری نمایشگاه ماشین آلات و محصولات نساجی ایرانتکس 1402 ، اعلام نمود دکتر وحید قربانی به عنوان مسئول تیم آموزش و خانم مهندس مائده شکروی شبه عنوان مسئول تیم مدیا کار هدایت اعضا را بر عهده خواهند داشت . 

در ادامه افراد تیم های بازاریابی - مدیا - کاریابی - آموزش - پذیرش و تور دانشگاه معرفی شده و به سوالات حضار پاسخ داده شد .