فعالان صنعت نساجی در انتخابات اتاق های بازرگانی

فعالان صنعت نساجی و پوشاک در انتخابات اتاق های بازرگانی


اتاق بازرگانی مهمترین تشکل بخش خصوصی کشور است که به عنوان پارلمان این بخش شناخته شده و نقش بسیار مهمی در فضای اقتصادی و کسب و کار بازی می کند .
انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و شهرستانها در تاریخ شنبه ۲۰ اسفندماه برگزار خواهد گردید . 
جامعه متخصصین نساجی ایران با احترام به کاندیداهای شایسته و توانمندی که برای اعتلای صنعت و اقتصاد این مرز و بوم تلاش می کنند، لیست کاندیداهای خوشنام و فعال بخش نساجی و پوشاک کشور در حوزه های مختلف را به شرح زیر معرفی می نماید:
از همه فعالان صنایع نساجی اعم از مدیران – متخصصین – صنعتگران – تجار و سایر دست اندرکاران دعوت می شود با حضور در انتخابات روز بیستم اسفند در محل اتاق بازرگانی شهر و استان خود ، به اعتلای این صنعت یاری رسانند