کاریابی

مشکل نیروی انسانی در صنایع نساجی بسیار جدیه ! آموزش و تربیت نیروهای متخصص از ماموریت های ماست . کار ما پیدا کردن استعدادهای نساجی در گرایش های مختلف این رشته است. تفاوت کار جامعه متخصصین نساجی با سایر پلتفرم ها و سایت های کاریابی اینه که ما در مسیر شغلی کارجو کنار او هستیم. کمک می کنیم رزومشو بسازه و مهارت های مصاحبه شغلی رو یاد بگیره. بخش کاریابی نساجی سایت جامعه متخصصین نساجی یک پایگاه مطمئن برای کارخانه های نساجی جهت استخدام مهندسین جوان و پر انگیزه است.

کارفرمایان

کارجویان

آیا رزومه ای ندارید؟ سامانه ایتسا سرویس ساخت رزومه بهتون ارائه میده!