لیست اشتراک ها

عضویت رسمی در جامعه متخصصین نساجی ایران با پرداخت حق عضویت یا اشتراک رسمی می شود . شما با عضوشدن در این تشکل از مزایای زیر بهره مند می شوید :
1- اطلاعات کلیه متخصصین و مشاورین و رزومه های آنها ( ازجمله خود شما ) در بانک اطلاعاتی قابل مشاهده می باشد .
2- مشخصات دقیق و به روز واحدهای تولیدی و صنعتی نساجی با قابلیت جستجو در اختیار شماست .
3- یکی از شرایط کاندیداتوری برای عضویت در هیئت مدیره و نیز بازرس جامعه این است که باید حداقل از 3 ماه قبل از مجمع عضو رسمی جامعه باشید .
4- پروژه های صنعتی و تحقیقاتی جهت اجرا فقط در اختیار اعضای رسمی قرار می گیرند .
5- در سرویس کاریابی ، اولویت با کارجویان و کارفرمایان عضو جامعه می باشد .

اشتراک 5 ساله ویژه مدیران

2,500,000 تومان

اشتراک 5 ساله .

اشتراک 3 ساله مدیران عامل

1,500,000 تومان

اشتراک 3 ساله

اشتراک یکساله

500,000 تومان

اشتراک یکساله اشتراک یکساله اشتراک یکساله